Nā Mele Hawai'i: A Rediscovery of Hawaiian Vocal Music

A journey through Hawai’i‘s musical heritage – steeped in tradition, transformed by worldwide influences and reborn through the struggle to carry the past into the present. An artistic legacy that looks and sounds nothing like a stereotype.

Price: $17.00
#Track NameWritten ByListen
1.Ku`u Pua i PaoakalaniMele Hawai`i — Queen Lili`uokalani (1838-1917)

Alternative content

2.Nāmolokama LāMele Hawai`i

Alternative content

3.`O Wākea noho iā PapahānaumokuOli, Mele Ko`ihonua 
4.No luna e ka halekai no ka ma`alewaMele Hula `Āla`apapa 
5.Ho`okani MisionariHīmeni — Ka Lira Hawaii (1848) 
6.Pōhaku KahikoHīmeni — Ka Lira Hawaii (1844)

Alternative content

7.Pua OnaonaMele Hawai`i — Charles E. King (1874-1950)

Alternative content

8.Lei GardeniaMele Hawai`i — Charles E. King

Alternative content

9.PonomauHīmeni — Na Himeni Hawaii (1834) 
10.PerineHīmeni — Ka Lira Hawaii (1848) 
11.Aia la `o PeleMele Hula `Ōlapa

Alternative content

12.KāwikaMele Hula `Ōlapa 
13.`Ula nōweoMele Hula `Ōlapa 
14.LuakiniHīmeni — Ka Lira Hawaii (1848) 
15.KailuaHīmeni — Na Himeni Hawaii (1834) 
16.Ku`u LeialohaMele Hawai`i — Charles E. King 
17.Nani Wale Līhu`eMele Hawai`i — Prince Leleiohōkū (1854-1877) 
18.LuteraHīmeni — Ka Lira Hawaii (1848) 
19.Ka`ahumanuHīmeni — Ka Lira Hawaii (1844) 
20.HanaleiHīmeni — Ka Lira Hawaii (1848) 
21.Pua RoselaniMele Hawai`i — Charles E. King 
22.Sweet Lei MamoMele Hawai`i (attributed to Huelani) 
23.Hīmeni MisionariHīmeni — Ka Lira Hawaii (1844) 
24.Alanui Maika`i / Hope o ka HīmeniHīmeni — Na Himeni Hawaii (1834) 
25.Lili`u eMele Hula `Ōlapa 
26.He Mele Lāhui Hawai`iMele Hawai`i — Queen Lili`uokalani 
27.Ke Aloha o ka HakuHīmeni — Queen Lili`uokalani 
28.Aloha `OeMele Hawai`i — Queen Lili`uokalani 
29.Hawai`i AlohaHīmeni — Lorenzo Lyons (1807-1886)

Alternative content